Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie posiada
wolne pomieszczenia do wynajęcia w Hali sportowo – widowiskowej MOSiR Krosno,
powierzchnia pomieszczeń 179 m2, z węzłem sanitarnym, zapleczem kuchennym i parkingiem.

Obiekt chroniony całodobowo. Doskonała lokalizacja.

Przeznaczenie pomieszczeń - biura, gabinety lekarskie, działalność handlowa.

Hala sportowo –widowiskowa ul. Bursaki 29, 38 -400 Krosno,
tel. 13 43 680 03, 13 43 621 23.

O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie jest jednostką organizacyjną Gminy Krosno i działa w formie jednostki budżetowej. Terytorialny zasięg działania ośrodka obejmuje obszar miasta Krosna.

Przedmiotem działania Ośrodka jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb z zakresu kultury fizycznej. Ośrodek organizuje i prowadzi działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzi inną działalność zleconą przez Gminę Krosno. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Krosno, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy. Nieruchomości, którymi włada Ośrodek stanowią własność Gminy Krosno i oddane zostały Ośrodkowi w trwały zarząd.

Zadania ośrodka obejmują w szczególności:

 • organizowanie zawodów oraz innych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym i kulturalnym,
 • szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz prowadzenie w tym zakresie drużyn sportowych,
 • współdziałanie ze szkołami oraz uczniowskimi klubami sportowymi,
 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu sportu i rekreacji ruchowej,
 • tworzenie, utrzymywanie oraz udostępnienie bazy sportowo - rekreacyjnej,
 • administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,
 • świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji ruchowej.

Wyspecjalizowana kadra trenerów zaprasza do naszych sekcji sportowych: piłki nożnej, lekkiej atletyki, piłki koszykowej, siatkowej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, szachowa oraz pływania.

MOSiR posiada szereg obiektów sportowych usytuowanych przy ulicach: Bursaki i Legionów - kliknij aby przeczytać o obiektach MOSiR-u.

 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer
 • Wirtualny spacer
  Wirtualny spacer

 

Szkółki dla dzieci

MOSiR wspiera akcję:

 

Google+