Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie jest jednostką organizacyjną Gminy Krosno i działa w formie jednostki budżetowej. Terytorialny zasięg działania ośrodka obejmuje obszar miasta Krosna.

Przedmiotem działania Ośrodka jest służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb z zakresu kultury fizycznej. Ośrodek organizuje i prowadzi działalność w zakresie sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzi inną działalność zleconą przez Gminę Krosno. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Krosno, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów Gminy. Nieruchomości, którymi włada Ośrodek stanowią własność Gminy Krosno i oddane zostały Ośrodkowi w trwały zarząd.

Zadania ośrodka obejmują w szczególności:

 • organizowanie zawodów oraz innych imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym i kulturalnym,
 • szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz prowadzenie w tym zakresie drużyn sportowych,
 • współdziałanie ze szkołami oraz uczniowskimi klubami sportowymi,
 • upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu sportu i rekreacji ruchowej,
 • tworzenie, utrzymywanie oraz udostępnienie bazy sportowo - rekreacyjnej,
 • administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,
 • świadczenie usług z zakresu sportu i rekreacji ruchowej.

Wyspecjalizowana kadra trenerów zaprasza do naszych sekcji sportowych: piłki nożnej, lekkiej atletyki, piłki koszykowej, siatkowej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, szachowa oraz pływania.

MOSiR posiada szereg obiektów sportowych usytuowanych przy ulicach: Bursaki i Legionów.

 

Krosno i okolice

Położenie

 • Krosno jest położone na 49o41'15" szerokości geograficznej północnej i 21o45'18" długości geograficznej wschodniej.
 • Na obszarze Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej (która wchodzi w skład Pogórza Środkowobeskidzkiego).
 • Jest położone nad Wisłokiem.
 • Historyczne centrum miasta leży w widłach Wisłoka i jego lewobrzeżnego dopływu Lubatówki (na wys. około +278 m.n.p.m.).
 • Powierzchnia miasta: 43,5 km2
 • Liczba mieszkańców: ok. 50 tys.
 • Krosno01
 • Krosno02
 • Krosno03
 • Krosno04
 • Krosno05
 • Krosno06
 • Krosno07
 • Krosno08
 • Krosno09
 • Krosno10
 • Krosno12
 • Krosno14
 • Krosno15
 • Krosno16
 • Krosno17
 • Krosno18

Miasto na prawach powiatu

Gmina Krosno jest jednocześnie miastem na prawach powiatu (powiat grodzki). Krosno stanowi siedzibę powiatu krośnieńskiego (powiatu ziemskiego), obejmującego tereny gmin: Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Dukla, Chorkówka, Jedlicze i Wojaszówka.

Od 30 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 r. miasto było stolicą województwa krośnieńskiego. Od 1 stycznia 1999 r. Krosno znajduje się w województwie podkarpackim z siedzibą w Rzeszowie.

Krosno znajduje się w Euroregionie Karpackim, obejmującym przygraniczne tereny Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier i Rumunii.

Gminy, z którymi graniczy Krosno

Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Jedlicze i Wojaszówka.

 

Dukla - kościół i klasztor oo. Bernardynów

 

Dukla - pomnik papieża Jana Pawła II i Św. Jana z Dukli

 

Iwonicz Zdrój - deptak

 

Ruiny zamku w Odrzykoniu

 

Skansen przemysłu naftowego w Bóbrce

 

Połączenia drogowe

Przez Krosno przebiega droga krajowa nr 28 Zator - Medyka. W odległości 5 km od miasta przebiega międzynarodowa droga E371 (w Polsce oznaczona nr 9), wiodąca z Polski przez Przełęcz Dukielską na południe Europy.

Do Krosna najlepiej dojechać

ze wschodniej części kraju - przez Rzeszów i dalej można wybrać następujące warianty:

 • najkrótszą droga - tylko dla samochodów osobowych - drogą nr 9 (E371) do Lutczy, dalej drogą nr 991 przez Węglówkę i Korczynę,
 • drogą nr 9 do Krościenka Wyżnego lub Miejsca Piastowego, a stamtąd już tylko kilka kilometrów do Krosna,
 • drogą nr 988 i później 990 przez Strzyżów i Wiśniową,
 • z Przemyśla - drogą 884 do Domaradza, a dalej jak z Rzeszowa,

ze środkowej i zachodniej części kraju - przez Tarnów do Pilzna drogą nr 4, dalej drogą 73 do Jasła, potem do Krosna drogą nr 28,

z południowej części województwa małopolskiego (Beskidy, Podtatrze) - drogą nr 28 Zator - Wadowice - Nowy Sącz - Gorlice - Jasło.

Połączenia kolejowe

Przez Krosno prowadzi tzw. transwersalna linia kolejowa, biegnąca wzdłuż łańcucha Karpat. Rozpoczyna się ona (w Polsce) w Zwardoniu i prowadzi przez Żywiec, Suchą Beskidzką, Chabówkę, Nowy Sącz, Stróże, Jasło, Zagórz do Krościenka k/Ustrzyk Dolnych i dalej na Ukrainę.

Najbliższe węzłowe stacje znajdują się w Jaśle oraz Zagórzu.

W Krośnie znajduje się jedna stacja kolejowa Krosno oraz trzy przystanki: Krosno-Miasto, Krosno-Polanka oraz Krosno-Turaszówka. Na stacji kolejowej zatrzymują się wszystkie pociągi (osobowe i pośpieszne), natomiast na przystankach tylko pociągi osobowe.

Krosno posiada dalekobieżne połączenia kolejowe z: Koszycami (Słowacja), Gdynią, Gliwicami, - Krakowem, Łodzią, Warszawą.

Połączenia lotnicze

Najbliższe lotniska międzynarodowe znajdują się w: Krakowie - Balicach (180 km), Katowicach - Pyrzowicach (260 km) i Warszawie - Okęciu (350 km).

Lotnisko Rzeszów - Jasionka (60 km) obsługuje krajowe przewozy lotnicze.