Przetarg nieograniczony

 

na zadanie pn.: "Dostawa: Aeratora do drenażu wgłębnego pionowego z osprzętem – 1 kpl., Siewnika do dosiewu trawy – 1 kpl., Lekkiego samojezdnego traktora wielozadaniowego do utrzymania płyty boisk i terenów zielonych – 2 kpl"

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczających z postępowania

Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie dotyczące spełniania warunków

Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ specyfikacja techniczna

Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy

Odpowiedź na pytania przesłane przez wykonawcę (2017-03-30)

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dodano 06-04-2017 r.)